Tema Tribal – 85xx / 9300 / 9000 / 8900 / 96xx / 9700 – OS 5

Descarga OTA:

85xx/9300 – OS 5

http://goo.gl/utdR9

9000

http://goo.gl/QVxnS

8900/96xx/9700 – OS 5

http://goo.gl/BWIPT

Saludos

@pedrooliveiira