Tema BB7 8900/9500/96XX/9700–OS 5

2-110612114T10-L

Descarga OTA

(9500)

http://tinyurl.com/43udlf8

(8900/96xx/9700) OS 5

http://tinyurl.com/3pnap44


Saludos

@pedrooliveiira